Kontakt

Kontakt

Biuro Handlowe


Siedziba Firmy


Kontakt z działami


Dane dodatkowe

  • NIP: 1132851215
  • KRS:0000403511
  • Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy
  • Kapitał zakładowy: 28 000 PLN