Twoja prywatność jest dla nas ważna.

Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz sposób i zasady wykorzystywania plików cookies na Stronie Internetowej.

1. Definicje

Administrator - administrator danych osobowych (a jednocześnie operator Strony Internetowej), którym jest: Elkomtel sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Smoleńska 83/98, 03-528 Warszawa NIP 1132851215.

Strona internetowa - strona znajdująca się pod adresem: www.elkomtel.pl

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej.

2. Pliki Cookies

2.1 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ciasteczka na Stronie Internetowej pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu oraz zbieraniu danych do celów statystycznych oraz do mechanizmów zapewniających wiedzę ogólną, w jaki sposób Użytkownicy strony wykorzystują Stronę Internetową. Pliki cookies wykorzystują również serwisy zewnętrzne do, których Strona Internetowa się odwołuje. Na przykład wyświetlając multimedia lub prezentując interaktywną mapę dojazdu.

2.2 Zablokowanie lub zmianę zakresu używania plików cookies każdy Użytkownik może zmienić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.

2.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest operator Strony Internetowej Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez partnerów dostarczających multimedia lub zewnętrzne skrypty (np. zapewniające poprawne wyświetlanie video lub prezentację mapy dojazdu).

3. Dane osobowe

3.1 Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.2 W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.3 W ramach korzystania ze Strony Internetowej, a w szczególności w ramach procedury wypełnienia formularza przeznaczonego do kontaktu, przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, telefon, email.

3.4 Ustawienia zewnętrznych skryptów takich jak statystyki (w tym Google Analytics) zostały zmodyfikowane tak, aby ograniczyć ryzyko możliwości zebrania jakichkolwiek dodatkowych danych osobowych do minimum (m.in. poprzez anonimizację numerów IP).

3.5 Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane innym podmiotom na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.

3.6 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu odpowiedzi na korespondencję przekazaną za pomocą formularza kontaktowego lub realizację postanowień tejże korespondencji.

3.7 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres wymagany na realizację postanowień zawartych w wypełnionym formularzu kontaktowym oraz przez okres 1 roku kalendarzowego od dnia zakończenia realizacji tychże postanowień.

3.8 Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników.

4. Postanowienia końcowe

4.1 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25-05-2018 roku.

4.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej, poprawy obsługi Użytkowników lub zmian wynikających z innych sytuacji, które wymagają zmiany niniejszego dokumentu.

4.3 Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.

4.4 Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub telefonicznej.